obora na 70 szt.  bydła waraz z zapleczem socjalnym