Budowa domu rozpoczyna się od wyboru właściwego projektu to najważniejsza decyzja z całego procesu inwestycyjnego, jakim jest budowa domu.


Co powinien zawierać projekt budowlany:

  • architektura: opis techniczny, a w nim wszelkie informacje na temat budynku, zestawienie pomieszczeń, z jakich został zaprojektowanych materiałów itp, części rysunkowej, a w niej rzut fundamentów, rzut kondygnacji budynku, rzut więźby dachowej, rzut dachu, przekroje, elewacje, zestawienie stolarki, dodatkowo projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500, informacja BIOZ

  • konstrukcja: opis techniczny – do projektu konstrukcyjnego, obliczenia statyczne – elementów konstrukcyjnych, rysunki konstrukcyjne  – w skali 1:100

  • projekt wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i gazowej: opis techniczny instalacji, rzuty kondygnacji z naniesionymi trasami instalacji oraz lokalizacją urządzeń sanitarnych, gazowych, c.o, rozwinięcia poszczególnych instalacji
  • projekty wewnętrznych instalacji elektrycznych: opis techniczny instalacji elektrycznej i odgromowej, schemat ideowy, rysunki elementów instalacji na rzutach
  • przyłącza zasilające budynek: opis techniczny poszczególnych przyłączy, profile przyłączy,
  • uzgodnienia: wszelkie uzgodnienia wymagane przez dany Wydział Budownictwa
Kompletna dokumentacja powinna zawierać 4 identyczne projekty budowlane z ponumerowanymi stronami. Tak przygotowany projekt jest podstawą do wydania Decyzji o pozwoleniu na budowę.